Loading... / Cargando...
  • Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt
  • Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
  • Kött av svin, färskt, kylt eller fryst
  • Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst
  • Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst
  • Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller frysta
  • Kött och ätbara slaktbiprodukter av tama fjäderfä, nämligen höns av släktet "Gallus domesticus", ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns; färska, kylda eller frysta
  • Kött och ätbara slaktbiprodukter av kanin, hare, duvor samt andra djur, färska, kylda eller frysta (exkl. av nötkreatur och andra oxdjur, svin, får, getter, hästar, åsnor, mulor, mulåsnor, tama fjäderfä, nämligen höns av arten "Gallus domesticus", ankor
  • Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
  • Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter