Loading... / Cargando...
  • Fisk, levande
  • Fisk, färsk eller kyld (exkl. fiskfiléer och annat fiskkött, även hackat och malet)
  • Fisk, fryst (exkl. fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 0304)
  • Fiskfiléer och annat fiskkött, även hackat eller malet, färska, kylda eller frysta
  • Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt, även varmrökt fisk; mjöl, pulver och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel
  • Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl, pulver och pelletar av kräftdjur, lämpliga som
  • Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, levande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl, pulver och pelletar av andra