Loading... / Cargando...
 • Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av människohår
 • Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår
 • Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag
 • Tarmar, blåsor och magar av djur, andra än fiskar, hela eller i bitar färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
 • Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller dun, fjädrar och delar av fjädrar, även med klippta kanter, samt dun, råa eller bara rengjorda, desinficerade eller behandlade i konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och avf
 • Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade men inte tillformade, behandlade med syra eller befriande från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter
 • Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter
 • Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk "os sepiae", obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfal
 • Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung
 • Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda, frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt
 • Animaliska produkter, i.a.n.; döda djur, olämpliga som livsmedel