Loading... / Cargando...
  • Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt
  • Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
  • Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller melloner
  • Kaffe, te, maté och kryddor
  • Spannmål
  • Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
  • Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter
  • Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och växtextrakter
  • Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, i.a.n.