Loading... / Cargando...
  • Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter och blod och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål
  • Beredda varor av lever av alla slags djur (exkl. korvar och liknande produkter samt homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller konserverade (exkl. korvar och liknande produkter, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av släktet "Gallus domesticus", beredda eller konserverade (exkl. pärlhöns och kalkon samt korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av ankor, gäss och pärlhöns, beredda eller konserverade (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Skinka och delar därav, av svin, beredda eller konserverade
  • Bog och delar därav, av svin, beredda eller konserverade
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av svin, beredda eller konserverade (exkl. endast skinka och delar därav, bog och delar därav, korvar och liknande varor, fint homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller konserverade (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter eller blod, beredda eller konserverade på annat sätt (exkl. varor av kött eller slaktbiprodukter av tama fjäderfä, svin, nötkreatur och andra oxdjur, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)