Loading... / Cargando...
  • Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
  • Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade (exkl. korvar och liknande produkter, samt extrakter och safter av kött)
  • Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
  • Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom
  • Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade