Loading... / Cargando...
  • Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel; grevar
  • Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
  • Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
  • Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
  • Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
  • Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, även malda eller i form av pelletar (exkl. från utvinning av sojabönolja och jordnötsolja)
  • Vindruv; rå vinsten
  • Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, även i form av pelletar, i.a.n.
  • Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur