Loading... / Cargando...
  • Tobak, rå; tobaksavfall
  • Cigarrer, cigariller och cigarretter av tobak eller tobaksersättning
  • Varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning, homogeniserad eller rekonstituerad tobak samt tobaksextrakt (exkl. cigarrer, cigariller och cigaretter)