Loading... / Cargando...
  • Korv och liknande produkter av lever; beredningar av dessa produkter
  • Korv, rå, torr eller bredbar, av kött, slaktbiprodukter eller blod (exkl. av lever)
  • Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter (exkl. leverkorvar, råa korvar som är torra eller bredbara)