Loading... / Cargando...
  • Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter och blod och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål