Loading... / Cargando...
  • Beredda varor av gås- eller anklever, innehållande >= 75 viktprocent fet gås- eller anklever (exkl. korvar och liknande produkter samt homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål)
  • Beredda varor av gås- eller anklever (exkl. korvar och liknande produkter samt homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, och varor innehållande >= 75 viktprocent lever av feta gäss eller ankor)
  • Beredda varor av lever (exkl. korvar och liknande produkter, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål samt beredda varor av gås- eller anklever)