Loading... / Cargando...
  • Varor av kött av tama kalkoner, beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat (exkl. korvar och liknande varor)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kalkonkött eller slaktbiprodukter (exkl. endast inte kokt eller på annat sätt värmebehandlat kalkonkött, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, samt beredda varor av lever och extrakter av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller konserverade, innehållande >= 25 viktprocent, men < 57 viktprocent kalkonkött eller slaktbiprodukter (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av tama kalkoner, beredda eller konserverade (exkl. varor med ett innehåll på >= 25 viktprocent kalkonkött eller slaktbiprodukter, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)