Loading... / Cargando...
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och liknande varor, beredda varor av lever och kalkon samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", beredda eller konserverade, innehållande >= 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. pärlhöns och kalkon, korvar och liknandevaror, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", beredda eller konserverade, innehållande >= 25 viktprocent, men < 57 viktprocent kött eller slaktbiprodukter (exkl. pärlhöns och kalkon, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av höns av arten "Gallus domesticus", beredda eller konserverade (exkl. varor innehållande >= 25 viktprocent kött eller slaktbiprodukter, kött eller slaktbiprodukter av pärlhöns och kalkon, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)