Loading... / Cargando...
  • Rygg och delar därav, inkl. blandningar av rygg eller skinka, av tamsvin, beredda eller konserverade (exkl. nacke)
  • Hals och delar därav, inkl. blandningar av hals och bog, av tamsvin, beredda eller konserverade
  • Blandningar av skinka "culotte", bog, rygg eller hals och delar därav, av tamsvin, beredda eller konserverade (exkl. blandningar av enbart rygg och skinka eller enbart hals och delar därav)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin, beredda eller konserverade, innehållande >= 80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller ursprung (exkl. skinka, bog, rygg och nacke och delar därav, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin, beredda eller konserverade, innehållande >= 40 viktprocent, men < 80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller ursprung (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av tamsvin, beredda eller konserverade, innehållande < 40 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag, inkl. fett av alla slag eller ursprung (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter, inkl. blandade styckningsdelar, av svin, beredda eller konserverade (exkl. av tamsvin, skinka, bog och delar därav, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar,med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)