Loading... / Cargando...
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller konserverade, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter (exkl. korvar och liknande varor samt beredda varor av lever)
  • "Corned beef", i hermetiskt tillslutna förpackningar
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, i hermetiskt tillslutna förpackningar (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever, extrakter och saft av kött samt "corned beef")
  • Varor av kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur och andra oxdjur, beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever, extrakter och saft av kött samt köttvaror i hermetiskt tillslutna förpackningar)