Loading... / Cargando...
 • Beredningar av blod av alla slags djur (exkl. korvar och liknande varor)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av vilt eller kanin, beredda eller konserverade på annat sätt (exkl. av vildsvin, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av ren, beredda eller konserverade på annat sätt (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin (exkl. av tama fjäderfä, nötkreatur eller andra oxdjur, ren, vilt eller kanin, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter av kött)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur, inkl. blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter (exkl. av tama fjäderfä, tamsvin, ren, vilt eller kanin, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade, innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller andra oxdjur (exkl. av tama fjäderfä, tamsvin, ren, vilt eller kanin, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål samt beredda varor av lever)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av får, beredda eller konserverade, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter (exkl. korvar och liknande varor samt beredda varor av lever)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av getter, beredda eller konserverade, inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter (exkl.korvar och liknande varor samt beredda varor av lever)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av får, beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter av getter, beredda eller konserverade, kokta eller på annat sätt värmebehandlade (exkl. korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)
 • Varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller konserverade (exkl. tama fjäderfä, svin, nötkreatur eller andra oxdjur, ren, vilt eller kanin, får eller getter, korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av kött)