Loading... / Cargando...
  • Blåmusslor arter av släkterna "Mytilus" och "Perna", beredda eller konserverade, i hermetiskt tillslutna förpackningar
  • Blåmusslor arter av släkterna "Mytilus" och "Perna", beredda eller konserverade (exkl. i hermetiskt tillslutna förpackningar)
  • Musslor, sniglar och andra blötdjur, beredda eller konserverade (exkl. blåmusslor arter av släkterna "Mytilus" och "Perna")
  • Sjöborre, sjögurka, manet och andra ryggradslösa djur, beredda eller konserverade (exkl. blötdjur)