Loading... / Cargando...
  • Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement
  • Malm, slagg och aska
  • Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer