Loading... / Cargando...
 • Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper
 • Organiska kemikalier
 • Farmaceutiska produkter
 • Gödselmedel
 • Garvämnesextrakter och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
 • Eteriska oljor och resinoider; parfymeringsmedel, skönhetsmedel och kroppsvårdsmedel
 • Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknanade artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
 • Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer
 • Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter
 • Varor för foto- eller kinobruk
 • Diverse kemiska produkter