Loading... / Cargando...
  • Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; återanvänt -avfall och förbrukade varor- av papper eller papp
  • Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp
  • Böcker, tidningar, bilder och andra produkter av den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar