Loading... / Cargando...
  • Avfall och skrot av nickel (exkl. i form av göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält nickelavfall och -skrot samt aska och restprodukter av nickel samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer)