Loading... / Cargando...
 • Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former
 • Ferrolegeringar
 • Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm "järnsvamp" samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av >= 99,94 viktprocent i form av oregelbundna sty
 • Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål (exkl. slagg och annat avfall från järn- och stålframställning; radioaktivt avfall och skrot; obearbetade former av tackjärn eller spegeljärn)
 • Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (exkl. granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån "avfall" av järn eller stål, radioaktivt järnpulver "isotoper" samt små defekta kulor för kullager)
 • Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (exkl. omsmältningsgöt av skrot och avfall av järn eller stål, varmvalsade eller stränggjutna samt järn enligt nr 7203)
 • Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål
 • Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av >= 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av < 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar
 • Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (exkl. i oregelbundet upprullade ringar)
 • Stång av järn eller olegerat stål, färdigbehandlad i kallt tillstånd, men även varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och pläterad men inte vidare bearbetad, i.a.n.
 • Profiler av järn eller olegerat stål
 • Tråd av järn eller olegerat stål
 • Stål, rostfritt, i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av rostfritt stål (exkl. göt av omsmält stålavfall)
 • Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av >= 600 mm, varm- eller kallvalsade
 • Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av < 600 mm
 • Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar "EKSG"
 • Stång och profiler av rostfritt stål, i.a.n.
 • Tråd av rostfritt stål
 • Stål, legerat i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av legerat stål (exkl. av rostfritt stål)
 • Valsade platta produkter av legerat stål, med en bredd av >= 600 mm (exkl. av rostfritt stål)
 • Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av < 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterede (exkl. av rostfritt stål)
 • Stång av legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar (exkl. av rostfritt stål)
 • Stång och profiler, av legerat stål, i.a.n.; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål (exkl. rostfritt stål)
 • Tråd av legerat stål, i ringar eller rullar (exkl. av rostfritt stål)