Loading... / Cargando...
 • Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål
 • Banbyggarmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar; räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor,
 • Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn
 • Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (exkl. av gjutjärn)
 • Rör med runt tvärsnitt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm, av järn eller stål, t ex svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna (exkl. sömlösa)
 • Rör och ihåliga profiler, av järn eller stål, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade (exkl. sömlösa rör samt rör med runt inre och yttre tvärsnitt och med en ytterdiameter av > 406,4 mm)
 • Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av järn eller stål
 • Konstruktioner och delar till konstruktioner, t.ex. broar och brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak och fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare, av järn eller stål; plåt
 • Cisterner, tankar, kar o.d. behållare för alla slags ämnen, av järn eller stål, med en rymd av > 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning (exkl. behål
 • Tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare för alla slags ämnen, av järn eller stål, med en rymd av <= 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (exkl. till komprimerad eller till vätska förtätad gas samt försedda med maskinell utrustn
 • Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas, av järn eller stål (exkl. behållare som är speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera transportmedel)
 • Tråd, tvinnad, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål (exkl. med elektrisk isolering samt taggtråd och löst tvinnad dubbel stämpeltråd utan taggar)
 • Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat tråd, med eller utan taggar samt löst tvinnad dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål
 • Duk, även ändlös, galler och nät, inkl. stängselnät, av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål (exkl. vävnader av metalltråd av sådana slag som används i kläder, som inredningsvävnader o.d.)
 • Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller stål (exkl. urkedjor o.d., kedjor försedda med skärtänder etc. och som används i kedjesågar eller skärverktyg, kedjor med skopor, transportkedjor med krokar samt klämkedjor till textilmaski
 • Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller stål
 • Spik, stift, inkl. häftstift, spikbleck, märlor o.d. artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material (exkl. varor enligt nr 8305 samt sådana med huvud av koppar)
 • Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor, o.d. artiklar, av järn eller stål
 • Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar o.d. artiklar för handarbete, av järn eller stål; knappnålar, säkerhetsnålar o.d. artiklar av järn eller stål, i.a.n.
 • Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål (exkl. urfjädrar, fjädrar till paraplyer och parasoller, fjäderbrickor samt stötdämpare och torsionsstänger enligt avdelning nr XVII)
 • Kaminer, spisar, inkl. värmeledningsspisar; grillar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare o.d. icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål (exkl. värmepannor och radiatorer för centraluppvärmning, luftvär
 • Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning och delar till sådana radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare, inkl. apparater som även kan fördela sval eller konditionerad luft, inte förse
 • Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d., av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310; papperskorgar; korkskruvar o
 • Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål (exkl. tankar, fat, burkar, flaskor, askar o.d. behållare enligt nr 7310, små medicin- och toalettskåp för upphängning och andra möbler enligt kap. nr 94)
 • Gjutna varor av järn eller stål, i.a.n.
 • Varor av järn eller stål, i.a.n. (exkl. gjutna)