Loading... / Cargando...
 • Kopparskärsten; cementkoppar "utfälld koppar"
 • Koppar, oraffinerad kopparanoder för elektrolytisk raffinering
 • Koppar, raffinerad och kopparlegeringar, i obearbetad form (exkl. kopparförlegeringar enligt nr 7405)
 • Avfall och skrot av koppar (exkl. i form av göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält avfall eller skrot av koppar samt kopparhaltig aska och andra kopparhaltiga restprodukter samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elekt
 • Kopparförlegeringar (exkl. fosforkoppar "kopparfosfid" innehållande >15 viktprocent fosfor)
 • Pulver och fjäll av koppar (exkl. granulater av koppar)
 • Stång och profiler av koppar
 • Tråd av koppar (exkl. tråd, som används som suturmaterial, samt tvinnad tråd, linor o.d., tråd och kablar av koppar med elektrisk isolering samt strängar till musikinstrument av koppar)
 • Plåt och band av koppar, med en tjocklek av > 0,15 mm (exkl. klippnät av koppar samt band med elektrisk isolering)
 • Folier av koppar, även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat, av <= 0,15 mm (exkl. brons- och färgfolier enligt nr 3212, metalliserat garn samt folier i
 • Rör av koppar
 • Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av koppar
 • Tråd, tvinnad, linor, flätade band o.d., av koppar (exkl. med elektrisk isolering)
 • Duk, även ändlös, galler och nät av tråd av koppar; klippnät av koppar (exkl. vävnader av metalltråd till kläder, möbler eller liknande)
 • Spik, stift, inkl. häftstift, märlor och liknande artiklar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor, inkl. fjäderbrickor och liknande artiklar,
 • Fjädrar av koppar
 • Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag som används i hushåll, icke elektriska, samt delar till sådana apparater, av koppar (exkl. varmvattenberedare)
 • Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar (exkl. kokapparater och andra uppvärmningsapparater, dunkar o.d. behållare,
 • Koppar, varor av, i.a.n.