Loading... / Cargando...
  • Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel
  • Nickel i obearbetad form
  • Avfall och skrot av nickel (exkl. i form av göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält nickelavfall och -skrot samt aska och restprodukter av nickel samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer)
  • Pulver och fjäll av nickel (exkl. nickeloxidsinter)
  • Stång, profiler och tråd av nickel (exkl. metalliserat garn, stång och profiler förarbetade för användning i konstruktioner samt varor isolerade för elektriskt bruk)
  • Plåt, band och folier av nickel (exkl. klippnät av nickel)
  • Rör och rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av nickel
  • Varor av nickel, i.a.n. (exkl. pulver, fjäll, stång, profiler, tråd, plåt, band, folier, rör och rördelar)