Loading... / Cargando...
 • Aluminium i obearbetad form
 • Avfall och skrot av aluminium (exkl. slagg från tillverkning av järn eller stål, innehållande aluminium i form av silikat, samt ingots o.d. i obearbetade former, gjutna av omsmält avfall och skrot av aluminium samt aska och återstoder från tillverkning
 • Pulver och fjäll av aluminium (exkl. korn "pellets" av aluminium, samt paljetter)
 • Stång och profiler av aluminium
 • Tråd av aluminium (exkl. tvinnad tråd, linor o.d. av aluminium utan elektrisk isolering, isolerade trådar och linor för elektriskt bruk samt strängar av aluminium till musikinstrument)
 • Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av > 0,2 mm (exkl. klippnät av aluminium)
 • Folier av aluminium, även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast o.d. material, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat, av <= 0,2 mm
 • Rör av aluminium (exkl. ihåliga profiler)
 • Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av aluminium
 • Konstruktioner och delar till konstruktioner, t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare, av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium
 • Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd av > 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerande men inte försedda med maskinell utrustning eller
 • Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare, inkl. förpackningsrör och förpackningstuber, av aluminium, för alla slags ämnen, andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas, med en rymd av <= 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolera
 • Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas
 • Tråd, tvinnad, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering
 • Bordsartiklar, köksartiklar och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium (exkl. fat, burkar, flaskor, askar och liknande behål
 • Aluminium, varor av, i.a.n.