Loading... / Cargando...
  • Bly i obearbetad form
  • Avfall och skrot av bly (exkl. aska och andra restprodukter från blyframställning enligt nr 2620 samt göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält avfall och skrot av bly enligt nr 7801 samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier oc
  • Stång, profiler och tråd av bly
  • Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
  • Rör och rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av bly
  • Bly, varor av, i.a.n.