Loading... / Cargando...
  • Zink i obearbetad form
  • Avfall och skrot av zink (exkl. aska och andra restprodukter från zinkframställning och från galvanisering osv. enligt nr 2620 samt göt o.d. oarbetade former, som är gjutna av omsmält zinkavfall och -skrot, enligt nr 7901 samt avfall och skrot av primär
  • Stoft, pulver och fjäll av zink (exkl. zinkkorn "pellets" enligt nr 7901)
  • Stång, profiler och tråd av zink
  • Plåt, band och folier av zink
  • Rör och rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av zink
  • Zink, varor av, i.a.n.