Loading... / Cargando...
  • Tenn i obearbetad form
  • Avfall och skrot av tenn (exkl. aska och andra återstoder från tenntillverkning, samt ingots o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmälta tennavfall och -skrot)
  • Stång, profiler och tråd av tenn
  • Plåt och band av tenn, med en tjocklek av > 0,2 mm
  • Folier av tenn, även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material, med en tjocklek, förstärkningsmaterial inte inräknat, av <= 0,2 mm; pulver och fjäll av tenn
  • Rör och rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar, av tenn
  • Tenn, varor av, i.a.n.