Loading... / Cargando...
 • Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar,
 • Handsågar; blad för alla slags sågar, inkl. slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad, av oädel metall (exkl. motorsågar)
 • Filar, raspar, tänger, inkl. avbitartänger, pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg, av oädel metall
 • Skruvnycklar och skiftnycklar, inkl. momentnycklar; utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag, av oädel metall
 • Handverktyg, inkl. glasmästardiamanter, i.a.n; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delat till verktygsmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning
 • Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202-8205, i detaljhandelsförpackningar
 • Verktyg för handverktyg, utbytbara, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner, t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning, inkl. dragskivor för dragning och matriser för strängpres
 • Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater, av oädel metall
 • Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av hårdmetall eller annan kermet
 • Mekaniska apparater och redskap, handdrivna, som väger <= 10 kg och som används för beredning eller servering av matvaror eller drycker
 • Knivar med skärande egg, även tandad, inkl. trädgårdsknivar, samt blad till sådana knivar, av oädel metall (exkl. knivar med skärstål för maskiner och mekaniska apparater, huggknivar och hackknivar, fiskknivar, smörknivar, rakknivar och blad till sådana
 • Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater, icke elektriska, samt blad till dessa, inkl. ämnen till rakblad i bandform, av oädel form
 • Saxar, i.a.n., samt skär till saxar enligt detta nummer
 • Skär- och klippverktyg, t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar; artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr, inkl.nagelfilar, av oädel metall
 • Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar, av oädel metall