Loading... / Cargando...
  • Avfall och skrot av nickel (exkl. i form av göt o.d. obearbetade former, som är gjutna av omsmält olegerat nickelavfall och -skrot samt aska och restprodukter innehållande olegerad nickel samt avfall och skrot av primärelement, primärbatterier och elektriska ackumulatorer)
  • Avfall och skrot av nickellegering (exkl. ingots o.d. obearbetade former, gjutna av omsmält avfall och skrot av nickellegering samt aska och återstoder med innehåll av nickellegering)