Loading... / Cargando...
  • Tråd av olegerad nickel (exkl. metalliserat garn och varor isolerade för elektriskt bruk)