Loading... / Cargando...
 • Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer; maskiner och apparater för isotopseparation; delar till sådana
 • Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor; delar till sådana (exkl. varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan producera lågtrycksånga)
 • Värmepannor för centraluppvärmning; delar till sådana (exkl. ångpannor och hetvattenpannor)
 • Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403, t.ex. economisers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för stoftåterföring; kondensatorer för ångmaskiner; delar till sådana
 • Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare; delar till sådana (exkl. bygasgeneratorer "koksugnar", elektrolytiska gasgeneratorer samt ac
 • Ångturbiner; delar till sådana
 • Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar
 • Förbränningskolvmotorer med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotorer"
 • Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till förbränningskolvmotorer enligt nr 8407 eller 8408, i.a.n.
 • Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana maskiner; delar till sådana (exkl. hydrauliska kraftmaskiner och motorer enligt nr 8412)
 • Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; delar till sådana
 • Motorer; delar till sådana (exkl. ångturbiner, förbränningskolvmotorer, hydrauliska turbiner, vattenhjul, gasturbinmotorer samt elektriska motorer)
 • Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer; delar till sådana (exkl. pumpar av keramiskt material, handdrivna oljekannor och smörjsprutor, maskiner för påfyllning av flaskor, apparater för insprutning, spridning eller finfördelning a
 • Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter; delar till sådana (exkl. emulsionspumpar samt pneumatiska elevatorer och
 • Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inkl. sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat; delar till sådana
 • Brännare för flytande bränsle, pulveriserat fast bränsle eller gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater "stokrar" samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska o.d anordningar för sådana apparater; delar till sådan
 • Industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar, icke-elektriska; delar till sådana (exkl. torkningsugnar)
 • Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar; delar till sådana (exkl. luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415)
 • Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning, för behandling av material genom förfarande som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning
 • Kalandrar och andra valsmaskiner samt valsar till sådana maskiner; delar till sådana (exkl. maskiner för bearbetning av metall eller glas)
 • Centrifuger, inkl. torkcentrifuger; maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser; delar till sådana (exkl. vätske- och luftcentrifugalpumpar, isotopseparatorer och "dialysapparater")
 • Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra förpackningar;
 • Vågar, inkl. räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar; delar till vågar (exkl. vågar känsliga för <= 0,05 g)
 • Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler o.d. apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande apparater; delar ti
 • Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter
 • Lyftkranar, inkl. kabelkranar och mobila portallyftare; gränsletruckar och krantruckar (exkl. bärnings- och kranvagnar för järnvägar, självgående fördon för reparation och underhåll av järnvägsspår och maskiner för lyftning etc. monterade på fartyg)
 • Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning (exkl. mobila portallyftare, gränsle- och krantruckar)
 • Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport, t.ex. hissar, rulltrappor, transportörer och linbanor (exkl. taljor och lyftverk, vinschar och gångspel, domkrafter, kranar av alla slag, portallyftare och kr
 • Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar
 • Maskiner och apparater för grävning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor (exkl. maskiner, monterade på
 • Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425-8430, i.a.n.
 • Maskiner och redskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser; delar till sådana (exkl. mekaniska apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk för
 • Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inkl. halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåttermaskiner; maskiner för rengörning eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter; delar till sådana (exkl. för rensning eller
 • Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihanteringen; delar till sådana (exkl. maskiner och apparater för kylning eller värmebehandling, mjölkseparatorer, filterpressar och andra maskiner och apparater för filtrering) eller rening
 • Pressar, krossar o.d. maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker; delar till sådana (exkl. maskiner och apparater för behandling av dessa drycker, inkl. centrifuger, filterpressar och andra maski
 • Maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inkl. groningsapparater försedda med maskinell utrustning eller uppvärmningsanordning; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar; delar till sådana (exkl. kni
 • Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön; maskiner och apparater som används inom kvarnindustrin eller för bearbetning av spannmål eller torkade baljväxtfrön; delar till sådana (exkl. maskine
 • Maskiner och apparater, i.a.n. i detta kapitel, för industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker; delar till sådana (exkl. maskiner och apparater som används för utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska fetter oc
 • Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp; delar till sådana (exkl. kokare för lump, halm etc., kokare för beredning av kemisk massa av ved, ån
 • Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inkl. trådhäftmaskiner; delar till sådana (exkl. knivar för skärmaskiner, skärmaskiner och andra maskiner för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp enligt nr 8441 samt tryckpressar enligt nr 8443 och
 • Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inkl. skärmaskiner av alla slag, delar till sådana
 • Maskiner, apparater och redskap för typgjutning eller typsättning eller för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; typer, tryckplåtar, klichéer, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cyli
 • Tryckpressar, inkl. tryckmaskiner med bläckstråle; hjälpapparater för användning vid tryckning; delar till sådana (exkl. skriv- och ordbehandlingsmaskiner, dupliceringsmaskiner av hektograftyp, adresseringsmaskiner och andra maskiner och apparater för k
 • Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial
 • Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för framställning av textilgarn; maskiner för spolning inkl. väftspolmaskiner, rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner för
 • Vävstolar
 • Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för tillverkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snörmakeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för tuftning
 • Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt nr 8444-8447, t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt anordningar för skyttelväxling; delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande
 • Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade stycken, inkl. maskiner för tillverkning av filthattar; hattformar
 • Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inkl. maskiner som både tvättar och torkar tvätten; delar till sådana
 • Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning, inkl. fixeringspressar, blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra
 • Symaskiner; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar; delar till sådana (exkl. trådhäftmaskiner enligt nr 8440)
 • Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder; delar till sådana (exkl. torkmaskiner, torkcentrifuger; m
 • Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuterier; delar till sådana
 • Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk
 • Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle eller plasmaljusbåge (exkl. apparater för rengöring med hjälp a
 • Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning
 • Svarvar, inkl. svarvdubb, för avlägsnande av metall
 • Verktygsmaskiner inkl. borr-, fräs- och gängenheter, för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall (exkl. svarvar för metallbearbetning enligt nr 8458, verktygsmaskiner för kuggskärning och annan bearbetning av metall enligt nr 8461 sam
 • Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon (exkl. kuggskärnings- och kuggslipmaskiner och andra verktygsmaskiner för be
 • Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall eller annan kermet, i.a.n.
 • Verktygsmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall genom smidning; verktygsmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall eller metallkarbider,
 • Verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall eller annan kermet (exkl. smidesmaskiner, maskiner för bockning, falsning eller riktning och klippmaskiner, pressar, stansmaskiner samt kombinerade stans- och klippmaskiner)
 • Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd (exkl. handverktyg)
 • Verktygsmaskiner, inkl. maskiner för spikning, klamring, limning eller annan sammansättning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg)
 • Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456-8465, inkl. hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning för verktygsmaskin
 • Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller hopbyggda med icke elektrisk motor; delar till sådana
 • Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även användbara för skärning samt maskiner och apparater för ythärdning med gas; delar till sådana (exkl. maskiner och apparater enligt nr 8515)
 • Skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner (exkl. automatiska databehandlingsmaskiner och enheter till sådana enligt nr 8471, maskiner för framställning av litografiskt tryck eller offsettryck, bokföringsmaskiner, datorer och teleprintrar)
 • Räknemaskiner och maskiner i fickformat "<= 170 mm x 100 mm x 45 mm", med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner o.d. maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk;
 • Maskiner för automatisk databehandling och enheter till sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner för bearbetning av sådana data, i.a.n.
 • Maskiner och apparater för kontorsbruk, t.ex. dupliceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresseringsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater, hålslag och häfta
 • Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8469-8472
 • Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form inkl. pulver- eller pastaform; maskiner och apparater för agglomerering, f
 • Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd; delar till sådana
 • Försäljningsautomater för varor, t.ex. frimärks-, cigarett-, livsmedels- eller dryckesautomater, inkl. växlingsautomater; delar till sådana
 • Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material, i.a.n. i detta kapitel; delar till sådana
 • Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak, i.a.n. i detta kapitel; delar till sådana
 • Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner, i.a.n i detta kapitel; delar till sådana
 • Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall, hårdmetall, glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast (exkl. götkokiller samt formar av grafit eller annat kol, keramiska material ell
 • Kranar, ventiler o.d. anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar e.d., inkl. reducerventiler och termostatreglerade ventiler; delar till sådana
 • Kullager och rullager; delar till sådana (exkl. stålkulor enligt nr 7326)
 • Transmissionsaxlar, inkl. kamaxlar och vevaxlar samt vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar, inkl. momentväxlar; svänghjul, remskivor, linskivor, block och
 • Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; mekaniska packningar
 • Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, i.a.n. i detta kapitel