Loading... / Cargando...
  • Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk, inkl. elektromekanisk, trafiksignaleringsutrustning av alla slag
  • Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon
  • Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana
  • Fartyg samt annan flytande materiel