Loading... / Cargando...
 • LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER
 • VEGETABILSKE PRODUKTER
 • ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS
 • PRODUKTER FRA NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER
 • MINERALSKE PRODUKTER
 • PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER
 • PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF
 • HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF;SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
 • TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER
 • PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD; PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
 • TEKSTILVARER
 • FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR
 • VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER
 • NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÄBE SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
 • UÆDLE METALLER OG VARER DERAF
 • MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL
 • TRANSPORTMIDLER
 • OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROL- OG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
 • VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
 • DIVERSE VARER
 • KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG